Může firma fungovat bez controllingu?

Definice říká, že controlling má za úkol poskytovat managementu společnosti odpovídající informace a pomáhat mu ji řídit na strategické úrovni. Je jedno, zda se tím zabývají zaměstnanci nebo externí specialisté. Může tedy firma fungovat zcela bez controllingu a dosahovat při tom dobrých výsledků?

 


Odpověď zní překvapivě, ano, může. Stejně tak může fungovat bez obchodníků nebo bez ředitele. Je to teoreticky možné, ale s velkou pravděpodobností nedosáhne tak dobrých výsledků, jak by mohla. Controlling se totiž nezabývá jen rozborem účetnictví, ale stará se o řadu dalších vnitropodnikových procesů včetně přípravy strategie, plánování rozpočtu, vyhodnocuje informace o odchylkách vůči plánu, srozumitelně o nich informuje management a ovlivňuje také vztah s věřiteli a bankami.

Je složité controlling ve firmě zavést a udržovat? Nijak zvlášť. Na většinu procesů vám stačí kombinace zdravého selského rozumu a podpůrného software. Abychom mohli řídit firmu, musíme mít stanovené měřitelné cíle. Hlavním cílem bývá tvorba ekonomické hodnoty v podobě zisku nebo růstu ceny akcií. Controlling sleduje dosahování cílů pomocí plnění Klíčových výkonnostních ukazatelů (KPIs  - Key Performace Indicators). V menších společnostech k tomu používá Excel, u větších je efektivnější využít informační systém. Jak ale poznáte pro vás vhodné softwarové řešení?

Musí vám dodat správná data potřebná pro vaše důležitá rozhodnutí. Poskytuje je rychle a po stručném zaškolení s ním může pracovat téměř každý. Sestavy si uživatelé sami tvoří a upravují, aniž by k tomu potřebovali pomoc analytiků nebo IT. Systém sám aktualizuje reporty a vytváří scénáře, takže práce s ním není manuálně ani časově náročná. Jeho nasazení do ostrého provozu je rychlé a stejně jako návratnost investic.

Nebojte se zavést controlling. Dodá managementu vaší společnosti podklady pro klíčová rozhodnutí a pomůže vám dosahovat stanovené cíle rychleji a efektivněji.


Autor článku: RNDr. Petr Novák
Copyright © 2015 Business Systems, a.s., všechna práva vyhrazena