Prodejní dokumenty jsou staré tisíce let.

Objednávky, prodejky, faktury, to vše zní moderně, ale není. Standardizované obchodní dokumenty používáme již tisíce let.

Mezi prvními písemnými dokumenty, které lidé vytesali do kamene, vyryli do hliněné tabulky nebo napsali na papyrus, byly záznamy o prodeji, o stavu úrody, inventáře majetku nebo účetní a daňové výkazy. Stalo se tak někdy v období 5 000 – 3 500 let před naším letopočtem. Sotva náš dávný předek vynalezl písmo, hned za to panovníkovi vystavil fakturu. A nedlouho poté od něj dostal na oplátku svůj první daňový výměr.

Podstata dokumentů je již od pradávna stejná, liší se jen písmo a fyzická podoba nosiče. Jejich smyslem je zaznamenat, předat a uchovat informaci. Již staří Asyřané věděli, že volný slohový útvar není ideální forma dokumentu, a do svých klínopisných tabulek zavedli první standardy.

Hliněná tabulka měla nejčastěji rozměry 4×4 cm. Nejprve se na ni psaly piktogramy shora dolů a zprava doleva. S přechodem na jednotné klínové písmo se změnil směr textu na vodorovný zleva doprava. V rámci archivace existoval přesně daný katalogizační systém tisíců takových tabulek označených číslem série a pořadovým číslem tabulky.

Úplně nejstarší písemné dokumenty jsou asyrské hliněné tabulky zaznamenávající prodejní transakce. Když obchodník prodal dobytek, vyznačil na hliněnou tabulku jeho počet a přidal symbol pro dané zvíře. Stejně jako dnes sloužil tento doklad k prokázání, že kupec nabyl svůj majetek legálně, a prodávající zas musel svůj výnos zdanit.

Smysl dokumentů je od té doby stále stejný. Zjednodušeně řečeno, je třeba vědět, čeho se dokument týká, kdo ho vytvořil, pro koho jen určen a informace v něm musí být jednoznačná. V podstatě není zásadní rozdíl mezi dnešní prodejkou vytištěnou na pokladně v hypermarketu a dávnou hliněnou tabulkou.

Struktura prodejních a dalších dokumentů používaných ve firemní praxi jsou prověřené tisíciletími. Vymýšlet dnes svůj vlastní dokument je ztráta času a velmi pravděpodobně nebude tak efektivní, jako ty definované moderními normami, třeba pomocí UML.

 


Autor článku: RNDr. Petr Novák
Copyright © 2016 Business Systems, a.s., všechna práva vyhrazena