Velký třesk může být velká katastrofa.

Chcete mít rozsáhlý informační systém s mnoha vychytávkami a supermoderním uživatelským rozhraním? Proč ne. A chcete ho spustit najednou metodou velkého třesku? Tady už začínáme bruslit na tenkém ledě.


Co je velké, to je komplikované. Složité na programování i testování. Výrazně stoupá délka projektu a jeho cena. Přesto ho část klientů chce spustit najednou, protože se bojí, aby postupné kroky nezměnily implementaci nového IS v nekonečný seriál. Dobře. Na co si tedy musíme dát pozor?

Velké projekty vyžadují složité plánování a dostatečně početný projektový team na straně zadavatele. Dále musíte mít perfektně zpracované zadání zachycující všechny procesy napříč celou firmou. Mít vše najednou znamená testovat celý systém najednou a také ho najednou zaplatit. Pokud vám něco při testování uteče, což se stane téměř vždy, riskujete při velkém třesku nefunkčnost celého informačního systému a totální ochromení firmy.

Postupné spouštění jednotlivých modulů naopak dává možnost rozložit investici do informačního systému na delší období, lze ho lépe otestovat a omezí se riziko případné nefunkčnosti na menší část firmy. Všeobecně je také méně stresující pro všechny zúčastněné a umožňuje zahrnout zkušenosti a připomínky z jednotlivých etap do přípravy dalšího modulu.

Nasazení informačního systému postupným spouštěním jednotlivých modulů méně zatěžuje zadavatele z hlediska pracovníků a investic, riziko neúspěchu výrazně klesá a uživatelé takto připravených IS jsou celkově spokojenější.


Autor článku: RNDr. Petr Novák
Copyright © 2015 Business Systems, a.s., všechna práva vyhrazena