Děravé vědro firemních procesů.

Nabírat vodu děravým vědrem je neefektivní. Stejně neefektivní bývá v mnoha firmách řízení procesů, což má za následek zvýšené náklady a zdržení v projektech. Jak lze řídit procesy lépe?

 


V každé rostoucí společnosti nastane časem situace, kdy začnou žít procesy a projekty vlastním životem. Management o nich ztrácí přehled, jejich řízení je časově náročné, zbytečně se prodlužují a na jejich současnou realizaci chybí zdroje. Některé projekty dokonce bývají v rozporu s celkovou firemní strategií. To vše má negativní vliv na hospodářský výsledek společnosti.

Prvním krokem při zavádění systému řízení procesů je jejich zmapování a pochopení potřeb společnosti. Tato fáze může trvat i řadu měsíců a bez ní není možné žádný systém řízení zavést.Jsou odhaleny rezervy ve stávajících procesech, duplicitní procesy i zcela zbytečné činnosti. Procesy jsou poté nově definovány, optimalizovány a automatizovány.

Společnost Lasvit je předním výrobcem designových svítidel a skleněných plastik s devíti zahraničními pobočkami. Spolupracuje s desítkami designérů, kteří vytvářejí návrhy podle přání zákazníků z celého světa. Kombinace velkého množství produktů, řady geograficky vzdálených poboček a rozsáhlého týmu spolupracovníků si vyžádala zavedení efektivního řízení procesů, na kterém jsme se podíleli formou dodávky softwarových řešení na bázi Open Source.

V mnoha případech je výhodné místo jednoho rozsáhlého a drahého systému použít několik specializovaných vzájemně propojených řešení. (ERP, DMS, CRM…) Tak tomu je i u Lasvitu. Samotné řízení procesů probíhá v systému Alfresco. Do něj jsou vkládány poptávky zákazníků, vytvářeny týmy designerů, zpracovány návrhy produktů, schvalovány a předávány do výroby.

Oproti dřívějšímu systému založenému na Excelu má management okamžitý a přesný přehled o všech projektech, je možné efektivně alokovat výrobní kapacity i finanční zdroje. Systém také automaticky vytváří a aktualizuje katalog 10 000 výrobků ve formě produktových listů, který je dostupný online i jako offline aplikace užívaná prodejci v místech bez internetu.

Pochopte lépe potřeby své firmy, zmapujte stávající procesy, optimalizujte je a automatizujte. Pomůže vám to dosáhnout lepších hospodářských výsledků.


Autor článku: RNDr. Petr Novák
Copyright © 2015 Business Systems, a.s., všechna práva vyhrazena