Moderní řízení úspěšných firem

Metoda "Adaptive Case Management(ACM)"

Připravili jsme pro Vás seminář zaměřený na moderní řízení firem pomocí metody ACM, kde se také dozvíte proč je nutný přechod na adaptivní proces řízení.

 

PŘIHLÁSIT

Stav: Otevřený termín
Rozsah: 3 hodiny
Termín: 19. 10. 2016 od 14 hodin
Místo: Místnost Sydney - Bredovský dvůr (Olivova4 , 110 00 Praha 1)
Cena: 1000 Kč + DPH
Lektor: RNDr. Petr Novák, Ing. Tomáš Havrda

 

Přínosy:
Získáte informace o moderním řízení úspěšných firem, získáte informace o metodě ACM.
Na konkrétních příkladech se dozvíte jak tuto metodu řízení využít v různých případech, se kterými se setkáváte ve Vaší firmě každý den. 

Program:

Proč je vhodné řídit Vaši firmu pomocí metody  ACM?

1. ACM umožňuje společný proces rozhodování

2. ACM pomáhá v rozhodovacích procesech pomocí doporučení

3. ACM zjednoduší a zprůhlední Vaše firemní procesy

4. ACM udržuje firmu flexibilní a přizpůsobivou

5. ACM umožní zvýšit zisk Vaší společnosti

Lektoři:
Ing. Tomáš Havrda
Již 15 let spolupracuje s majiteli českých firem. Koordinuje transformace v desítkách českých společností.

RNDr. Petr Novák
Řídí projekty v oblasti ERP již 25 let a vede vlastní společnost Business Systems, a.s.

Copyright © 2016 Business Systems, a.s., všechna práva vyhrazena.