Compiere je ERP&CRM
Zásadní výhody Compiere
Reference a podpora
Chytré uživatelské rozhraní
Architektura a technologie
Compiere pro distribuční organizace
Řízení obchodních procesů
Licence
 
 

PODPORA PODNIKOVÝCH OPEN SOURCE TECHNOLOGIÍ.

Compiere - Zásadní výhody.

Compiere vylepší Vaši obchodní výkonnost. Compiere Vám pomůže agregovat a analyzovat informace napříč celou organizací, takže získáte podklad pro Vaše správné rozhodnutí.

Rešení Compiere poskytuje efektivní uživatelský nástroj. S Compierem rozšíríte obchodní procesy na všechny zaměstnance, partnery a zákazníky.

Compiere zajišťuje totální integraci. Všechny Vaše obchodní transakce mohou nyní probíhat v jednom systému. Změňte Vaši společnost do podnikání v reálném čase a skliďte výsledky kompletní viditelnosti všech klíčových procesů.

Compiere má výbornou obchodní hodnotu. Compiere poskytuje obchodně zaměřenou infrastrukturu, která podporuje neustálé zlepšování procesů. Přístup ke zdrojovým kódům zajišťuje v případe potřeby stálé doplňování nové funkcionality.

Změny jsou nevyhnutelné a Compiere se snadno může měnit spolu s Vámi, tak jak se vyvíjí Vaše podnikání. Compiere má architekturu, která snižuje počet chyb. Zatímco ostatní aplikace vyžadují náročné přeprogramování stávající funkcionality, Compiere byl od počátku vytvořen s cílem, aby umožňoval rychlou změnu a přesto zůstal stabilní.

Open Source znamená značné úspory a vysokou kvalitu. Jelikož poplatky za licenci software jsou eliminovány, uspoříte značné částky. Současně ale získáváte software nejvyšší kvality. Compiere je produkt vývojářů světové třídy, kód je otevřen, nic není skryto. Zastírání faktu není ve světě Open Source ani etické ani technicky možné.

Compiere je jistá investice. Na rozdíl od své konkurence Compiere nemůže být koupen, spojen, prodán nebo rozdělen. Mohutná celosvětová uživatelská a vývojářská komunita garantuje, že Compiere bude existovat velmi dlouho.

Open source znamená svobodu. Nyní s Open Source máte totální kontrolu osudu Vašeho software. Pokud potřebujete úpravu, proveďte ji sami nebo o ni požádejte nás. Nejste s námi spokojeni, pak se obraťte na celosvětovou síť partnerů.