Compiere je ERP&CRM
Zásadní výhody Compiere
Reference a podpora
Chytré uživatelské rozhraní
Architektura a technologie
Compiere pro distribuční organizace
Řízení obchodních procesů
Licence
 
 

PODPORA PODNIKOVÝCH OPEN SOURCE TECHNOLOGIÍ.

Compiere - Architektura a technologie.

Compiere je integrované CRM (Customer Relations Management), SCM (Supply Chain Management), ERP (Enterprise Resource Planning) a OLAP (Online Analysis Processing) řešení. Aplikace je navržena rovněž pro web hosting.

Aplikace s konceptem aktivního aplikačního slovníku (ADD) zajišťuje stabilní funkcionalitu systému s konzistentním chováním a ovládáním.

Compiere poskytuje mnohačetné pohledy na obchodní informace založené na detailu aktuální transakce. Jeho struktura dovoluje maximální pružnost a snadnou integraci dodatečné externí informace.

Compiere je 100% Java rešení založené na technologiích Oracle. Celá architektura je platformově nezávislá a v současnosti se pracuje na podpoře dalších databází včetně Open Source databází.

Komponenty klienta jsou kompletně napsány v Javě tak, aby byly efektivně využity kapacity současného PC. Klient přistupuje k serveru přes Internet nebo Intranet. Uživatelské rozhraní je typu Windows. Klient komunikuje s databází přes JDBC protokol a s aplikačním serverem pomocí RMI.

Pro menší objem zpracování lze použít alternativního HTML klienta. Ten je vhodný všude tam, kde instalace nebo download klienta nejsou vhodné (např.
pro zákazníky, výrobce, zaměstnance s požadavky na tzv. self-service služby, atd.).
Tato varianta je realizována přes Java Servlety a JSP.

Aplikační server je implementován v J2EE standardech. Nyní je realizován v JBoss serveru, ale plánuje se přechod na další J2EE servery.