Business Systems, a. s. se účastní projektu Blockchain platební systém


 

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024952

Doba realizace projektu: 1. 2. 2021 - 31. 5. 2023

Cíl projektu: Získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.