Informační systémy

Vytváříme informační systémy na klíč podle potřeb konkrétní finanční instituce. Jako příklad může posloužit projekt pro Českou exportní banku (ČEB), které jsme dodali informační systém zajišťující všechny druhy platebního styku včetně SWIFT, veškeré typy účtů, úvěrů i řízení zdrojů.  Naše informační systémy pro finanční instituce pracují bez výpadků, jsou snadné pro uživatele a klient má nad softwarem plnou kontrolu.

Každý náš projekt začíná základní analýzou potřeb klienta, kterou provádíme společně s jeho týmem. Na základě jejích výsledků připravíme implementační analýzu a po jejím schválení vyvíjíme řešení. To je možné zajistit plně z naší strany nebo ve společném týmu zahrnujícím zástupce klienta.

Nasazování systému probíhá po jednotlivých celcích tak, aby se minimalizovalo riziko neúspěchu projektu, rozložily se náklady na projekt a na minimum se snížilo narušení běžné činnosti organizace.

Klient dostává k řešení kompletní dokumentaci, je spoludržitelem autorských práv k software a řešení může doplňovat nebo rozšiřovat jakákoliv jiný dodavatel s odpovídající odbornou úrovní.

 

Manažerský a simulační systém (MSS) - MediXen

 

Ve spolupráci se společností Sefima s.r.o. nabízíme manažerský a simulační systém (MSS) MediXen. Jedná se o komplexní manažerský informační systém pro podporu řízení provozu zdravotnického zařízení. Základem systému je modul Zdravotní péče umožňující nastavení výchozích parametrů poskytování péče a její vyhodnocování. Dalšími (volitelnými) moduly jsou: Finance, Hospitalizační statistika, Personalistika, Logistika, Preskripce a Operační sály. Součástí tohoto řešení je i odborná zákaznická podpora.

 

 

Zde si můžete stáhnout leták s případovou studií České exportní banky.

 

Zde si můžete stáhnout leták s případovou studií Řízení letového provozu.

 

Zde si můžete stáhnout leták s případovou studií společnosti Lasvit.

 

 

Chcete se dozvědět více o tvorbě informačních systémů na klíč? Kontaktujte nás, prosím, na e-mailu sales@bsys.cz nebo telefonu 222 958 956.