Informační systémy

Vytváříme informační systémy na klíč podle potřeb konkrétní finanční instituce. Jako příklad může posloužit projekt pro Českou exportní banku (ČEB), které jsme dodali informační systém zajišťující všechny druhy platebního styku včetně SWIFT, veškeré typy účtů, úvěrů i řízení zdrojů.  Naše informační systémy pro finanční instituce pracují bez výpadků, jsou snadné pro uživatele a klient má nad softwarem plnou kontrolu.

Každý náš projekt začíná základní analýzou potřeb klienta, kterou provádíme společně s jeho týmem. Na základě jejích výsledků připravíme implementační analýzu a po jejím schválení vyvíjíme řešení. To je možné zajistit plně z naší strany nebo ve společném týmu zahrnujícím zástupce klienta.

Nasazování systému probíhá po jednotlivých celcích tak, aby se minimalizovalo riziko neúspěchu projektu, rozložily se náklady na projekt a na minimum se snížilo narušení běžné činnosti organizace.

Klient dostává k řešení kompletní dokumentaci, je spoludržitelem autorských práv k software a řešení může doplňovat nebo rozšiřovat jakákoliv jiný dodavatel s odpovídající odbornou úrovní.

 

Manažerský a simulační systém (MSS) - MediXen

 

Ve spolupráci se společností Sefima s.r.o. nabízíme manažerský a simulační systém (MSS) MediXen. Je to nástroj určený k podpoře řízení zdravotnického zařízení. Na jedné straně pomáhá zpracovat data z různých informačních (datových) zdrojů a umožňuje jejich vyčištění. Na straně druhé poskytuje nástroje pro modelování budoucího vývoje na základě omezujících parametrů systému zdravotní péče v České republice. Takto zpracované plány a modely budoucího vývoje jsou následně porovnávány se skutečností.

 

 
Hlavní přínosy
 • Rozbor úhradové vyhlášky
 • Modelování dopadů úhradových vyhlášek do budoucích úhrad
 • Tvorba ukazatelů nad agendou zdravotních, ekonomických, personálních a statistických dat i DRG
 • Komparační sestavy mezi jednotlivými odbornostmi, středisky nebo primariáty
 • Modelování restrukturalizací lůžkového fondu, ambulantní péče či komplementu
 • Aplikace nástrojů pro klinický audit zdravotnického zařízení
 • Analýza dopadů "balíčkových" návrhů od ZP
 • Controlling vykazování ZP společně s nákladových controllingem
 • Ve spolupráci s vedením ZZ stanovení "kontrolních" bodů a cílů pro primariáty
 • Definice mechanismu zjišťování odchylek od "kontrolních" bodů
 • Snadné vytváření manažerských sestav
 • Plnohodnotný manažerský informační systém (MIS)

 

Zde si můžete stáhnout leták s případovou studií České exportní banky.

 

Zde si můžete stáhnout leták s případovou studií Řízení letového provozu.

 

Zde si můžete stáhnout leták s případovou studií společnosti Lasvit.

 

Zde si můžete stáhnout leták s případovou studií Software "POKEMON" pro ČEZ.

 

 

Chcete se dozvědět více o tvorbě informačních systémů na klíč? Kontaktujte nás, prosím, na e-mailu sales@bsys.cz nebo telefonu 222 958 956.