Nástroje pro řízení firemních procesů

 

 

Řízení nákupního rozpočtu

Většina organizací má propracovaný systém, podle kterého jsou schvalovány nákupní objednávky. Vedoucí oddělení mají své pravomoci a rozpočty, jsou definovány případy, kdy je třeba schválení dalšími manažery i oběh a archivace papírových žádanek. Problém je v tom, že vypisování papírových žádanek je pracné, jejich oběh pomalý, lze je antedatovat a je velmi obtížné sledovat čerpání nákupního rozpočtu na denní bázi. Z těchto důvodů vznikl projekt elektronických žádanek, který jsme úspěšně zavedli v Nemocnici Na Františku.

Zde si můžete stáhnout případovou studii Nemocnice Na Františku.

 

IQ Management - řízení procesů

Řešení IQ Management slouží pro snadné a flexibilní řízení menších a středně velkých firem a organizací. Spravuje jednotlivé procesy pomocí elektronických dokumentů.

Systém IQ Management zachovává stávající procesy, je snadný na implementaci i obsluhu, umožňuje řízení a kontrolu firemních procesů včetně nákladů v reálném čase na základě aktuálních informací, zaručuje bezpečnost dat a uchování osobních údajů v souladu s GDPR.

Zde si můžete stáhnout leták IQ Management.

 

IQ Plan - firemní plánování

Naše řešení IQ Plan umožní využít rozhraní v podobě Excelu doplněné o plug-in, jenž rozšiřuje jeho funkce. Ty zajistí kontrolovaný sběr podkladů pro plánování od jednotlivých spolupracovníků a zamezí lidským chybám. Plánování se zrychlí a zjednoduší.
IQ Plan přístupy uživatelů k datům podle jejich práv a zaznamenávají, kdo určitý údaj vytvořil, kdo ho editoval nebo smazal. Tím se postarají o auditovatelnost a zabezpečení celého systému. Jedná se tedy o kooperativní, auditovatelný, procesně řízený a po částech prováděný plánovací nástroj.

Zde si můžete stáhnout leták IQ Plan.

 

 

IQ Documents - péče o firemní dokumenty

Každá firma či organizace používá nějaké dokumenty. Může se jednat o smlouvy, faktury, objednávky, životopisy zaměstnanců, výkazy práce, rozpočty a mnoho dalších.
Součástí našeho řešení je komplexní přístup k řízení dokumentů z hlediska jejich tvorby, sdílení, schvalování, editace, archivace i skartace.
Veškeré procesy jsou maximálně automatizované, vyhledávání dokumentů je rychlé, ovládání z hlediska uživatele je intuitivní, přístup k dokumentům je řešen na základě práv jednotlivých uživatelů a vše je zabezpečeno v souladu s GDPR. Jakékoliv nakládání s dokumenty je zaznamenáno a veškeré činnosti jsou tak zpětně auditovatelné.
Řízen je i životní cyklus dokumentů včetně doby, po jejímž uplynutí je třeba dokument z hlediska zákonných požadavků vymazat.

Zde si můžete stáhnout leták IQ Documents.

 

Generálka vašeho IT systému

Mnoho organizací budovalo svůj IT systém po dlouhá léta. Systém jako celek už přestává stačit, ale kompletní výměna by byla příliš drahá. Nejspíš je čas na jeho otestování a případnou „generálku“.

Na začátku každého takového projektu musíme nejprve zmapovat stávající stav. K čemu je IT systém využíván, jaké jsou jeho přednosti a nedostatky. S jakými moduly jsou uživatelé spokojeni a které naopak organizaci brzdí nebo zcela chybí. A nejde jen o přítomnost. V rámci auditu posuzujeme i předpokládaný vývoj požadavků organizace na IT systém na několik let dopředu.

Z auditu vyplyne návrh nových modulů včetně jejich funkcionalit, propojení s dalšími komponentami, časový plán i finanční náročnost projektu. Vše je připraveno tak, aby v průběhu implementace nedošlo k narušení běžné činnosti organizace. Garantována je správnost postupu i korektní návaznost nových modulů na stávající i na ostatní části informačního systému.

Zde si můžete stáhnout leták Generálka IT systému.

 

Chcete se dozvědět více o rozšíření a aktualizaci vašeho firemního IT systému? Kontaktujte nás, prosím, na e-mailu - sales@bsys.cz nebo na telefonu 222 958 956.