Dopravně obslužné systémy včetně Card Managementu a telematických systémů

Pro dopravní podniky vytváříme a implementujeme dopravně obslužné systémy včetně Card Managementu, telematických systému a další. Vytvořili jsme například otevřené systémy správy dopravních karet pro přední provozovatele MHD v ČR. Zahrnují správu čipových karet a veškerý obslužný hardware i software pro jejich vydávání a správu životního cyklu.


Jako v každém projektu začínáme základní analýzou potřeb, po které následuje implementační analýza. Řešení se skládá z jednotlivých funkčních bloků vyvíjených metodou agilního programování.
Funkční bloky jsou testovány samostatně i po zapojení do systému a jsou nasazovány postupně pro minimalizaci problémů spojených s přechodem na nové řešení. Výhodou je také to, že dochází k rozložení nákladů v čase.


Pro ilustraci rozsahu projektu, jedno z našich řešení zahrnuje 1,7 milionu spravovaných karet, 40 obslužných míst a odezva systému činí 200 ms.

 
Hlavní výhody našeho řešení
  • Nový systém je levnější než původní
  • Provozovatel neplatí za jednotlivé vydané karty
  • Má jasnou a přehlednou architekturu
  • Je otevřený pro další rozvoj
  • Systém je nezávislý na technologii karet a je možné snadno měnit či rozšiřovat sortiment typů spravovaných karet
  • Provozovatel má nad systémem plnou kontrolu
  • Systém je ke koncovému uživateli přátelský a zároveň intuitivní při používání
  • Další jeho části mohou doplňovat (nebo dokonce vyměnit) jiní dodvatelé
  • Proces vydávání karty je zřetelně rychlejší
  • Lehký klient je jednoduchý na instalaci, nevyžaduje propojení na databáze a stačí mu méně kvalitní datové připojení

 

 

Zde si můžete stáhnout případovou studii Systém správy dopravních karet.

Chcete se dozvědět více o našich dopravně obslužných systémech? Kontaktujte nás, prosím, na e-mailu - sales@bsys.cz nebo na telefonu 222 958 956.