Bezpečnost dat na prvním místě

 

9
OD RNDr. Petr Novák

Množství útoků na počítačové systémy celosvětově roste a nevyhýbá se ani České republice. Požadavek na důkladné zabezpečení je dnes jedním z hlavních kritérií při výběru jejich dodavatele.

Data mají cenu zlata

Bez ohledu na to, zda určité řešení pracuje s informacemi o zákaznících, s finančním plánem společnosti, zpracovává úvěry nebo řídí vydávání a správu karet pro přístup na pracoviště, vždy se jedná o velmi cenné údaje.

Bez počítačů nefunguje nic

Ať už napadne firemní systém osoby z vnějšku firmy nebo někdo uvnitř, nemusí jen ukrást citlivá data, ale může celou nebo část infrastruktury vyřadit z provozu. Ve snaze firmu vydírat pomocí Ransomware, poškodit její činnost nebo jen prostě ukázat své "schopnosti". Bez ohledu na důvod takového útoku, vždy omezí činnost firmy a tím jí způsobí vážné škody. Pro ty nejcitlivější případy používáme kombinaci přísných organizačních postupů a nejlepšího software spolu se špičkovým světovým hardwarem.

Hardware Security Module

Součástí každého zabezpečení je i šifrování. Pro bezpečnou správu šifrovacích klíčů v citlivých aplikacích využíváme hardwarové zařízení ve formě karty nazývané Host Security Module (HSM) vložené do serveru. Tato karta je vybavena kryptoprocessory a řadou ochranných prvků, které v případě pokusu o neoprávněný přístup k datům, vyjmutí HSM ze serveru, jeho scanování, vystavení vysokých nebo nízkých teplot či napětí, prosvěcování rentgenem nebo narušení ochranného kovového pouzdra HSM automaticky vymažou veškeré šifrovací klíče.

 

Součástí každého zabezpečení je i šifrování.

RNDr. Petr Novák

předseda představenstva a ředitel společnosti Business Systems, a. s.