Otestovali jsme inteligentní navigaci v Nemocnici Na Františku

 

16
OD RNDr. Petr Novák

Abychom umožnili návštěvníkům rozsáhlých areálů lepší orientaci v nich, vytvořili jsme navigační systém pro rozsáhlé budovy. Ten je vede nejrychlejší cestou a navrhne i alternativní trasu pro osoby s omezením pohybu. Hodí se nejen pro nemocnice, ale i úřady, velké firmy, obchodní centra, mezinárodní letiště a podobně.

 

Jeho součástí jsou z pohledu uživatele bluetooth tokeny a na klíčových místech samoobslužné informační kiosky a navigační LCD panely.

 

Po příchodu do budovy sdělí návštěvník svůj cíl obsluze, která ho zadá do systému a předá návštěvníkovi bluetooth token o velikosti platební karty. Token vysílá signál. Ten zachycují bluetooth gatewaye a předávají informace o poloze tokenu do řídícího počítače.

 

Navigační systém ukazuje návštěvníkovi na LCD panelech šipky směřující ho k cíli spolu s jednoduchým číslem jeho tokenu. Po dosažení cíle může být navigace ukončena obsluhou cílového pracoviště, například zdravotní sestrou na oddělení, lze zadán nový cíl nebo je návštěvník poslán zpět na recepci.

 

Ty samé úkony může návštěvník provést sám na informačních kioscích, kde jsou navíc k dispozici také 3D mapy budovy, webové stránky dané instituce a další užitečné informace.

 

Administrátor navigačního systému má možnost v grafickém rozhraní snadno upravovat trasy, měnit jejich vhodnost pro osoby s omezením pohybu nebo třeba vyhlásit evakuaci budovy, kdy jsou všichni návštěvníci informováni o situaci a směřováni k nejbližšímu východu.

 

V případě testu navigačního systému v Nemocnici Na Františku jsme toto řešení rozšířili o možnost nahradit token bluetooth signálem z mobilního telefonu, mobilní aplikací určující polohu pomocí skenování QR kódu a navigující přímo na displeji mobilu nebo také o Pacientský informační portál, kde se mohli registrovaní pacienti objednat na vyšetření a přečíst si informace o něm.

 

Pokud vás náš navigační systém pro budovy zajímá, rádi vám o něm povíme více. Můžete se také podívat na stručné video, kde je vidět navigace pomocí bluetooth tokenů, LCD panelů a kiosků.

 

Interaktivní navigace do budov

 

Otestovali jsme inteligentní navigaci v Nemocnici Na Františku.

RNDr. Petr Novák

předseda představenstva a ředitel společnosti Business Systems, a. s.