Studie zdravého stárnutí HAIE

 

8
OD RNDr. Petr Novák

Pro Lékařskou fakultu Ostravskou univerzitu a Českou akademii věd jsme vytvořili na klíč nástroj Epix pro sběr dat v rámci epidemiologické studie HAIE.

Stárnutí ve znečištěných regionech

Vědci z České akademie věd a Lékařské fakulty Univerzity Ostrava zkoumají, jakým způsobem ovlivňují znečisťující látky v ovzduší zdraví obyvatel v ostravském regionu. Podle zkušeností ze severních Čech, které trpěly znečištěním ovzduší v sedmdesátých a osmdesátých letech, přetrvávají negativní dopady na zdraví obyvatel i dlouho poté, co dojde ke zlepšení kvality ovzduší. Například střední délka života mužů i žen v pánevních oblastech byla o dva roky kratší, než je celorepublikový průměr. Studie HAIE (Healthy Aging in Industrial Environment) srovnává zdravotní stav obyvatel Karviné a Českých Budějovic. Zjistila například výrazný rozdíl v nemocnosti dětí do dvou let věku, zejména co se týká onemocnění dýchacích cest. Zátěž znečištěného ovzduší se může negativně projevovat i při vývoji centrální nervové soustavy dětí v průběhu těhotenství. To lze pozorovat u předškolních dětí a dětí v nižších ročnících základních škol v podobě změn pozornosti. V současnosti sledují vědci vzorek těhotných žen a jejich dětí, dále lidi, kteří naběhají alespoň deset kilometrů týdně, a také strážníky, kteří tráví pracovně celé dny venku. Polovina testovaných žije v Karviné a Ostravě, druhá polovina v Českých Budějovicích, kde jsou hodnoty znečistění ovzduší dlouhodobě velmi nízké. Celkem se jedná o rozsáhlý vzorek 4 000 osob. Analýzu vzorků krve, moči a dalších biologických vzorků zabezpečuje tým z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd pod vedením Jana Topinky. Hlavní řešitel projektu HAIE je Radim Šram z Lékařské fakulty Univerzity Ostrava.

Nejen sběr informací

Systém Epix, který jsme po potřeby projektu HAIE vytvořili, umožňuje organizaci náboru osob do epidemiologických studií a sběru dat od nich již od počátku v elektronické podobě. Kromě toho slouží také jako komunikační nástroj mezi organizátory výzkumu a jednotlivými účastníky a řeší i vyplácení odměn účastníkům studií a zdravotníkům. Klasické postupy výzkumu s papírovými dotazníky by byly pro vzorek tisíců osob velmi drahé a časové náročné. Epix má pro uživatele podobu důvěrně známého excelovského prostředí, řeší však na rozdíl od Excelu také ochranu citlivých dat, přístupová práva a zjednodušuje řízení projektu použitím automatického workflow a přehledných dashboardů. Díky Epixu mají řešitelé projektu HAIE jistotu, že epidemiologická studie proběhne levněji, rychleji, s menším množstvím ruční práce a všechny postupy budou v souladu s nařízením GDPR. Řešení Epix lze použít nejen pro epidemiologické studie, ale i pro klinický výzkum, kde respektuje zásady správné klinické praxe. Například tvorbu eCRF (Case Report Form) pro konkrétní testované přípravky a další dokumenty v souladu s požadavky SÚKL.

 

Pro Lékařskou fakultu Ostravskou univerzitu a Českou akademii věd jsme vytvořili na klíč nástroj Epix pro sběr dat v rámci epidemiologické studie HAIE.

RNDr. Petr Novák

předseda představenstva a ředitel společnosti Business Systems, a. s.