Zapojte své zaměstance efektivně do inovací

 

5
OD RNDr. Petr Novák

"Kdo chvíli stál, již stojí opodál," napsal Jan Neruda ve Zpěvech pátečních. Inovace a sílení know-how jsou pro moderní firmy nutností. Jak je ale efektivně řídit?

Inovace je proces

Většina organizací má různě propracovaný systém svého řízení. Jde o pravidla, směrnice, rozpočty, postupy ať už v papírové podobě, elektronické nebo jen zvykově. Stejně různě fungují v praxi i inovace. Obvykle nahodile na různých místech firmy, bez systému a jasné spolupráce. Cenné know-how je často jen u některých pracovníků, není sdíleno v celé organizaci a při jejich odchodu se ztrácí.

IQ Leonardo řídí inovace systematicky

Business Systems vytvořil řadu nástrojů pro řízení firemních procesů pod deštníkovou značkou IQ. Patří mezi ně například řešení pro firemní plánování IQ Plan, pro řízení firemních procesů IQ Management, pro řízení nákupních objednávek IQ Request a mnoho dalších. Ve spolupráci s Aliancí pro inovaci, jež jsme členem, jsme připravili řešení IQ Leonardo, které slouží pro systematické řízení a vyhodnocování přínosu inovací v rámci firmy. Jde o jednoduchý a snadno použitelný nástroj s rozhraním na bázi Excelu, který řídí inovace dle potřeb managementu firmy, zaznamenává a hodnotí veškeré nápady a poskytuje všem zpětnou vazbu o jejich realizaci.

 

Business Systems vytvořil řadu nástrojů pro řízení firemních procesů pod deštníkovou značkou IQ.

RNDr. Petr Novák

předseda představenstva a ředitel společnosti Business Systems, a. s.